Pocetna  /  Shop  /  Knjige  /  Muhammed a.s., Hadis, Sira, Historija  /  Muslimova zbirka hadisa - sa komentarom (komplet)
(0)
YoutubeFacebookGoogleTwitter


Notice: Undefined index: HTTPS in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 121

Notice: Undefined variable: fblurl in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 134

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258
_
Ili posalji e-mailom:
Za slanje e-maila morate biti prijavljeni na sajt!
PDFPrintE-mail
Muslimova zbirka hadisa 1,2,3

Muslimova zbirka hadisa - sa komentarom (komplet)
Pogledajte sliku u punoj velicini


Muslimova zbirka hadisa - sa komentarom (komplet)

Cijena po Jedinici (komad): €160.00

Posalji upit o artiklu

MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA - sa komentarom (komplet)
Autor: Ebu Husejn Muslim ibn el-Hadžadž Kusejri el-Nišapuri, tvrdi uvez sa zlatotiskom, 8 tomova sa preko 5000 stranica,
Komentar: Ebu Zekerijja Muhjuddin Jahja El-Hurani En-Nevevi - Imam Nevevi, Ibn Hadžera el-Askalani, Muhamed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn el-Mugire ibn Bardizbah el-Buhari - Imam Buhari.


Zadovoljstvo nam je obavijestiti simpatizere dobre knjige da do kraja mjeseca marta 2015 god. izlazi iz štampe cjelovito izdanje MUSLIMOVE ZBIRKE HADISA s komnentarom. Komplet je ve? dat u štampu.
Muslimova zbirka hadisa je, uz Buharijinu zbirku, nakon Kur’ana, najvjerodstojnija knjiga pod nebeskim svodom. Komplet se sastoji od 8 knjiga i ima preko 5.000 stranica, 8 velikih tomova i bit ?e štampana zlatotiskom i papirom vrhunskog kvaliteta.

U komentaru je bilo bitno posti?i dva cilja, prvi jeste sakupiti i pobrati najzna?ajnije stavove, mišljenja i vi?enja klasi?ne, ali i kasnije islamske uleme o odre?enim pitanjima i problemima koje odre?eni hadisi tretiraju. Tu smo se prije svega bazirali na klasi?ne komentare imama Nevevija, ali i na komentar Buharije od Ibn Hadžera el-Askalanija, ili poznati Fethu-l-Bari. Drugi cilj komentara bio je dota?i i kroz komentar uvesti hadis u naš svakodnevni život, odnosno, vidjeti i uo?iti refleksije hadisa, ili, nažalost, ?esto puta njihovo odsustvo iz našeg današnjeg života, ambijenta i sredine, povezati poruke i pouke hadisa sa oni sa ?ime se današnji muslimani na Balkanu, ali i šire susre?u, a sve sa ciljem da se ukaže i otkloni što više onoga što nije u skladu sa ?asnim sunnetom, ali i istakne i promoviše ono što jeste u skladu sa sunnetom.

Prijevod i komentar: – Prof. dr. ŠEFIK KURDI?, ekspert iz oblasti hadisa i hadiskih znanosti i autor brojnih djela. – Dr. SEMIR REBRONJA ekspert u oblasti arapskog jezika i arapske književnosti i autor brojnih prijevoda s arapskog jezika.

- Recenzenti su: – prof. dr. Fuad Sedi?, ekpsert u oblasti hadisa i hadiskih znanosti – prof. dr. SULEJMAN TOPOLJAK, ekspert iz oblasti šerijatskog prava. Stru?ni konsultanti ovog djela najve?i su eksperti u oblasti islamskih znanosti, i to: – Prof. dr. Hfz. SAFVET HALLILOVI?, ekspert iz oblasti Kur’ana i tefsirksih znanosti i ?lana povjerenika Svjestske unije islamskih u?enjaka; – Prof. dr. ZUHDIJA ADILOVI?, ekspert iz oblasti akaida i akaidskih znanosti; – Prof. dr. ŠUKRIJA RAMI?, ekspert iz oblasti šerijatskog prava i islamskog bankarstva, i – Prof. dr. NUSRET ISANOVI?, ekspert iz oblasti Islamske kulture i civilizacije i Islamske umjetnosti.

Cijena:
320 KMPodijeli na Facebook-u

Centrala du?ana: El-Iman Scandinavia Book, tel: +46/31 3607715 | Bosna: +387/62 721347 | Post Partneri: DHL German Hermes Paket Service BH Pošta