Pocetna  /  Shop  /  Knjige  /  Vjerovanje (Aqida), Jedno?a (Tewhid)  /  Komentar Paganski obi?aji kojima se Allahov poslanik s.a.w.s ..
(0)
YoutubeFacebookGoogleTwitter


Notice: Undefined index: HTTPS in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 121

Notice: Undefined variable: fblurl in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 134

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258
_
Ili posalji e-mailom:
Za slanje e-maila morate biti prijavljeni na sajt!
PDFPrintE-mail
Komentar na EL-FIKHU`L-EKBERKomentar Tahavijeve poslanice o vjerovanju 1 dio

Komentar Paganski obi?aji kojima se Allahov poslanik s.a.w.s  ..
Pogledajte sliku u punoj velicini


Komentar Paganski obi?aji kojima se Allahov poslanik s.a.w.s ..

Cijena po Jedinici (komad): €10.00

Posalji upit o artiklu

"Komentar djela PAGANSKI OBI?AJI KOJIMA SE ALLAHOV POSLANIK s.a.w.s. SUPROTSTAVIO"
Autor: Muhammed ibn Abdul- Vehhab, Komentar: Šejh Dr. Salih El Fevzan, Naslov orginala: El Mesailu-l-Džahilijjetu-l-leti halefe fiha resulullahi ehle-l-džahilijjeti, 248 str.

Istaknuti u?enjak Muhammed b. Abdul-Vehhab u uvodu svoje poslanice "Paganski obi?aji" kaže: "Ovo su pitanja u kojima se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, razlikovao od sljedbenika džahilijjeta: sljedbenika Knjige i neukih, a koje je potrebno da poznaje svaki musliman.
Suprotnost, njenu ljepotu iskazuje ono što joj je suprotno i sa suprotnoš?u upoznaju se stvari.

Najvažnije i najopasnije od tih pitanja jeste neposjedovanje sr?anog ubje?enja u ono s ?ime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ukoliko se tome pridoda i odobravanje onoga na ?emu su sljedbenici džahilijjeta, tada propast postaje zagarantovana, kao što kaže Uzvišeni: 'A oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su izgubljeni." (El­-Ankebut, 52.)


Komentar

Ovo je jedna od poslanica u?enjaka Muhammeda b. Abdul-Vehhaba. Naziv joj je, "Paganski obi?aji kojima se Allahov Poslanik, sallallahu 'alejjhi ve sellem; suprostavio", a sastoji se iz stotinu dvadeset i osam pitanja. Izvadio ih je iz Kitaba, sunneta i govora islamskih u?enjaka s ciljem da ukaže muslimanima da se klone istih, jer je u njima velik" opasnost.

Komentar ovoga djela je odradio u?enjak današnjeg vremena Šejh dr. Salih el Fewzan te u njemu pojasnio je da su ova pitanja ona u kojima se Allahov Poslanik razišao sa sljedbenicima džahilijjeta: sljedbenicima Knjige i Arapima. Sljedbenici Knjige su jevreji i krš?ani, jer je­vreji imaju kod sebe knjigu Tevrat koju je Allah objavio Musau, dok krš?ani imaju knjigu Indžil koju je Allah objavio Isau, sinu Merjeminom. Zbog toga se nazivaju sljedbenicima Knjige. Oni sada Tevrat nazivaju Starim zavjetom ili Starim spisima, dok Indžil nazivaju Spisima novog zavjeta. To su dvije zna?ajne knjige koje je Allah objavio dvojici plemenitih vjerovjesnika, Musau i Isau, naro?ito Tevrat koji je uzvišena knjiga, a Indžil potvrda i njeno upotpunjenje. Dakle, zbog ove razlike sa drugima koji ne posjeduju Knjigu, naziva­ju se sljedbenicima Knjige.

Što se ti?e neukih, rije? je o Arapima koji nisu vjerovali ni u jednu od dvije tadašnje vjere. Nazvani su ummijjinima, što je množina od rije?i ummijj, koja ima zna?enje onoga koji ne ?ita niti piše. Dakle, oni su narod koji ne ?ita niti piše, uglavnom. Nisu imali knjigu prije objave Kur'ana i zbog toga su nazvani ummijjinima - neukima, kao što kaže Uzvišeni: "On je neukima poslao Poslanika, jednog izme?u njih ... " (El-Džumu'a, 2.)

 

Cijena: 20 KMPodijeli na Facebook-u

Centrala du?ana: El-Iman Scandinavia Book, tel: +46/31 3607715 | Bosna: +387/62 721347 | Post Partneri: DHL German Hermes Paket Service BH Pošta