Pocetna  /  Shop  /  Knjige sa popustom  /  Veliki Akcijski paket
(0)
YoutubeFacebookGoogleTwitter


Notice: Undefined index: HTTPS in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 121

Notice: Undefined variable: fblurl in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 134

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258
_
Ili posalji e-mailom:
Za slanje e-maila morate biti prijavljeni na sajt!
PDFPrintE-mail
Velika zbirka Poslanikovih dova - komplet 1 i 2 dioVeliki grijesi

Veliki Akcijski paket
Pogledajte sliku u punoj velicini


Veliki Akcijski paket

Cijena po Jedinici (komad): €38.00

Posalji upit o artiklu

VELIKI AKCIJSKI PAKET

(POKLON KNJIGA):
ISLAMSKO BU?ENJE - PRAVILA I SMJERNICE
Autor: Muhammed B. Salih el-Usejmin, tvrdi uvez, 286 str.


Islamsko bu?enje - sahva u ovome vremenu živi u surovom iskušenju i pod stalnim i okrutnim napadima u razli?itim dijelovima svijeta. Svi neprijatelji ujedinili su se u bjesomu?nom nastojanju da ga ugase i dokraj?e.

U ovom vremenu dok prezentiramo ove precizne smjernice kroz ovu knjigu, istovremeno se uveliko žalostimo zbog grupacije ljudi koja se izdvojila iz redova u?enjaka i daija (pozivalaca u vjeru), te joj je glavni cilj postao napad na sahvu, spletkarenje protiv uleme i daija, izmišljanje njihovih grešaka sumni?enje, uz istovremeno odbacivanje šerijatskih nau?nih metoda savjetovanja, baziranih na šerijatskim argumentima i udaljenih od svake vrste fanatizma i sektaštva.
Stoga je ova knjiga jedno vrijedno i važno djelo i odgovor kao i savjet svim muslimanima kako bi trebali da se ponašaju u vremenu kojem se trenutno nalazimo.

_________________________________________________________________________


Knjiga br 2:
NEDUŽNE ŽRTVE U GLOBALNOM RATU PROTIV TERORA
Autor: Dr. M.A. Sallomi, mehki uvez, 250 str.


Knjiga se bavi nedužnim, odnosno kolateralnim žrrtvama u histeriji koja se naziva globalnim ratom protiv terorizma.
Dr. Salloomi odbranio je doktorsku disertaciju na Teološkim i vjerskim studijama na University of Wales Lampeter (Velika Britanija) i radi kao profesor historije na Umm AI-Quraa univerzitetu. On je povjerenik jednog broja humanitarnih organizacija koje rade na otklanjanju siromaštva i socijalnih problema. Sa svojim radovima redovno u?estvuje na brojnim konferencijama i konvencijama o humanitarnom radu. Trenutno je predsjednik Centra za društvena istraživanja u zemljama Tre?eg svijeta.

,,Dr. Salloomi je iscrpno prikazao aktuelan predmet i postavio mnoga kriti?ka pitanja ?itaocu. Malo je stvari decidirano dokumentirano u pogledu financiranja terora, a dr. Salloomi obra?uje ovaj spektar definiranjem, razlaganjem,
upore?ivanjem i analiziranjem dubine ove važne teme za razmatranje."
Tannya C. Hsu - raniji viši analiti?ar u Irmepu.

_________________________________________________________________________


Knjiga br 3:
NEOPORECIVI ARGUMENTI O ISTINITOSTI MUHAMMEDOVOG, s.a.w.s. POSLANSTVA
Autor: dr. Abdul-Muhsin bin Zebn el-Mutajri, tvrdi uvez, 192 str.


“… Na upu?ene psovke mi ne?emo psovkama uzvra?ati. Uvredama se služe oni koji ne posjeduju snagu argumentacije! Iako blještavilo istine jasno obasjava ljudske vidike, za razliku od zablude koja navodi na nedoumicu i sumnji?enje, na upu?ene uvrede uzvratit ?emo jasnim i neporecivim argumentima kako bismo obezvrijedili krhku argumentaciju oponenata, i na taj na?in onome koji traga za istinom pomogli razlu?iti istinu od laži. To je bio i povod pisanja knjige „Neporecivi argumenti o istinitosti Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva“.

U ovoj knjizi sabrao sam neke dokaze koji nesumnjivo dokazuju istinitost Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva, i sa kojim se obznanjuje neporeciva istinoljubivost svih njegovih izgovorenih rije?i, koje sam sabrao iz njegove bibliografije, iz mnoštva njegovih djela, rije?i, svjedo?enja ljudi – bilo da su njegovi sljedbenici ili njegovi neprijatelji – a svakako tu su i neki racionalni dokazi koji zauzimaju važno mjesto u argumentaciji ….”

Autor, dr. Abdul-Muhsin bin Zebn el-Mutajri

_________________________________________________________________________

Knjiga br 4:
HISTORIJSKA EPOHA OD SMRTI ALLAHOVOH POSLANIKA s.a.w.s. DO UBISTVA HUSEJNA r.a. 61. H.g
Autor: Osman bin Muhammed el-Hamis, tvrdi uvez, 284 str.


Knjiga sadrži analizu doga?aja od smrti Allahovog Poslanika s.a.w.s., do ubistva Husejna r.a., te nau?ni odogovor na sumnje i laži zabludjelih frakcija, prvenstveno šiija. Djelo tretira vrijeme pravednih vladara do po?etka šezdesetih godina po Hidžri. Autor na sažet ali jedinstven na?in uspio je obraditi ovaj historijski period koji je bio meta lai?kih umova i poligon za obuku zlonamjernika. U ovom djelu autor je pojasnio ve?inu zbivanja u ovom vremenskom periodu s jedne strane, ina veoma vješt i ubjedljiv na?in odgovorio na mnoge sumnje i nedoumice s druge strane.

__________________________________________________________________________


Knjiga br 5:
OPRAVDANJE ZA GREŠKE VELIKIH U?ENJAKA I IMAMA,
Autor: Šejhul Islam Ibn Tejmijje, tvrdi uvez, 119 str.


Šejhu-l-islam u ovoj knjizi, navodi razloge koji navode islamske mudžtehide da u nekim pitanjima ne uzmu odre?eni tekst i, ujedno, opravdava taj njihov postupak. Zatim navodi da ono što je opravdanje mudžtehidu ne može biti opravdanje makallidu u slu?aju da spozna istinu.
Tako?er, navodi slu?aj i obi?nog ?ovjeka koji nema sposobnost da sam iznalazi šerijatska rješenja.

U ovoj knjizi Šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi ‘alejhi, dokazuje razdvajanje izme?u opšteg propisa i spuštanja tog opšteg propisa na konkretnog pojedinca, hadisom koji se nalazi kod Buharije, od Omera ibn Hattaba, koji govori o tome da je bio jedan ?ovjek koji je nasmijavao Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, ali ga je on bi?evao zbog pijenja alkohola. I tako je jednog dana otišao kod Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, pa je on naredio da se bi?uje, a jedan ?ovjek re?e: „Allahu ti ga u?ini prokletim, koliko samo radi ovo“, pa mu je rekao Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: „Ne proklinjite ga, tako mi Allaha, ja ne znam ništa drugo osim da on voli Allaha i Njega Poslanika.“ (1) Zatim je spomenuo Ibn Tejmijje, rahmetullahi ‘alejhi, na koji na?in dokazuje ovim hadisom razdvajanje izme?u opšteg propisa i spuštanja tog opšteg propisa na konkretnog pojedinca, pa kaže: „Pa je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, zabranio da se on prokune iako je ustrajavao na pijenju alkohola, jer je volio Allaha i Poslanika, iako je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, prokleo desetoricu koji su u vezi sa alkoholom: „Proklet je alkohol, onaj koji to?i, onaj kome se to?i, ko ga pije, ko ga napaja, ko ga nosi, kome se nosi, ko ga prodaje, ko ga kupuje i ko jede tu zaradu.“ Ali, uopšteno prokletstvo ne iziskuje nužno i prokletstvo konkretne osobe, koja to djelo radi, jer može pri sebi imati nešto što spre?ava da ga taj propis obuhvati.“

__________________________________________________________________________


Knjiga br 6:
STAZAMA EGOIZMA - otkrivanje tajni duše
Autor: dr. Selman el-Avde, tvrdi uvez, 280 str.


Djelo Stazama egoizma možda je jedno od prvih djela na našem jeziku koje se na jedan poseban na?in bavi analizom ljudske li?nosti kroz prizmu Kur’ana i sunneta.

S obzirom na to da je autor veoma dobro upoznat sa stanjem muslimana širom svijeta, može se primijetiti da se on i obra?a svakom muslimanu gdje god da živi. Iako u nekim primjerima spominje situacije iz arapskog svijeta , ti primjeri u potpunosti odgovaraju svim podnebljima, s obzirom na to da se u njima tretira problematika koja je gotovo identi?na u svim zajednicama.

Autor je na jedan fenomenalan na?in uspio da iz tekstova Kur’ana i sunneta doku?i psihološke momente i da nam uputi veoma korisne i prakti?ne napute za mnoge životne situacije.

Ovo djelo zadire u dubinu ljudske duše, kako je to i re?eno u samom naslovu, te pomaže svakom pojedincu da nau?i kako da bolje razumije sebe.

Knjiga je korisna za svakog pojedinca, bez obzira na njegov odnos prema vjeri i poznavanje islamskih principa, i pogodna je kako za mla?u tako i za stariju ?itateljsku populaciju.

Ovo je knjiga za svakog muslimana, pa i nemuslimana, koji želi da sazna o tome kako islam gleda na ljudsko bi?e i njegove životne situacije.

Stazama egoizma je djelo koje ?e vam sigurno pomo?i da prebrodite mnoge životne krize, da imate ljepše poglede na život i ljude oko sebe, djelo koje ?e vam sasvim sigurno pomo?i na putu ka ostvarenju vaših životnih ciljeva.

___________________________________________________________________________


Knjiga br 7:
?UDESNI SVIJET SNOVA
Autor: dr. Safet Kuduzovi?, tvrdi uvez, 306 str.


?ast nam je da predstavimo najnoviju knjigu "?udesni svijet snova" mr. Safeta Kuduzovi?a.
Ovo djelo je pravi dragulj na bosanskom jeziku kad je rije? o ovoj vrsti tematike. Pored toga što autor govori o važnosti snova u Islamu i njihovim vrstama, pojašnjava nam tako?er pravila i na?in njihovih tuma?enja. Oslanjaju?i se na Kuranske ajete i vjerodostojne predaje autor opširno govori o:

•    ostvarenju snova
•    vi?enje Allaha u snu
•    vi?enje Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u snu
•    vi?enje drugih poslanika i meleka u snu
•    tuma?enje snova putem sanovnika
•    uzimanje vjerskih propisa iz snova
•    snovima Poslanika sallallahu alejhi ve sellem
•    snovima ashaba
•    snovima prvih generacijaCijena: 150 KM - Akcijsko sniženje: 75 KM

 Podijeli na Facebook-u

Centrala du?ana: El-Iman Scandinavia Book, tel: +46/31 3607715 | Bosna: +387/62 721347 | Post Partneri: DHL German Hermes Paket Service BH Pošta