Pocetna  /  Shop  /  Knjige  /  Muhammed a.s., Hadis, Sira, Historija  /  Buharijina zbirka hadisa (komplet)
(0)
YoutubeFacebookGoogleTwitter


Notice: Undefined index: HTTPS in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 121

Notice: Undefined variable: fblurl in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 134

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258
_
Ili posalji e-mailom:
Za slanje e-maila morate biti prijavljeni na sajt!
PDFPrintE-mail
Buharijina zbirka hadisa 5 dio

Buharijina zbirka hadisa (komplet)
Pogledajte sliku u punoj velicini


Buharijina zbirka hadisa (komplet)

Cijena po Jedinici (komad): €194.00
€145.00
Usteda: €49.00

Posalji upit o artiklu

SAHIHU-L-BUHARI - BUHARIJEVA ZBIRKA HADISA (komplet od 8 knjiga u ?etiri toma) - (ograni?en broj kompleta)
Autor: Muhammed bin Ismail el Buhari, Tvrdi uvez, oko 5000 stranica.
Komentar hadisa: Ibn-Hadžer el Askalani i Imam Bedruddin el-Ajni.


SADRŽAJ KOMPLETA:
Tom 1: Knjiga 1+Knjiga 2, sadrži: 1227 stranica
Tom 2: Knjiga 3+Knjiga 4, sadrži: 1154 stranice
Tom 3: Knjiga 5+Knjiga 6, sadrži: 1200 stranica
Tom 4: Knjiga 7+Knjiga 8, sadrži: 1264 stranice


Buharijev Sahih je prva zbirka sastavljena isklju?ivo od vjerodostojnih hadisa.
Buharija  nije nijedan hadis zapisao u ovo djelo dok ga ne bi temeljito izu?io, konsultovao sve poznate u?enjake svoga vremena, a potom se okupao i klanjao dva rekata.

Ovo djelo podijeljeno je na ve?e dijelove ili kitabe (ar. Kutub). Najpoznatija je ona podijela po kojoj ovo djelo sadrži 97 knjiga. Prva knjiga govori o po?etku objave Allahovom poslaniku s.a.w.s., druga o imanu, tre?a o nauci, ?etvrta o ?isto?i i tako redom. Posljednja knjiga govori o tewhidu. Sve te knjige podijelio je na poglavlja, kojih po nekima ukupno ima 3730, a po drugima 3450.

Buharija, za razliku od drugih u?enjaka, nije imao namjeru da samo tematski sabere hadise sa senedom. On uz hadise žei ukazati na njihov smisao i sadržaj, da iz njih izvu?e pavna rješenja. Zbog toga on formuliše poglavlja u djelo u vidu pitanja ili šerijatsko pravnih odgovora ili pak tako da samim nasovom iznosi smisao hadisa sadržanih u njemu.
Prvo poglavlje svog Sahiha on napr. naslovljava u vidu pitanja: Poglavlje kako je izgledao po?etak objave Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a onda citira hadise o kojima je dat odgovor na to pitanje.

Buharija je pri izboru hadisa bio veoma kriti?an. Naro?ito je njegova kriti?nost došla do izažaja kada su bile u pitanju tzv. mu'an'an predaje, a one su u terminologiji hadiskih u?enjaka slabe predaje. On nije prihvatio nijedan ovakav hadis, bez obzira što su svi prenosioci  pouzdanim precizni i dosljedni prenošenju, dok nije ustanovio da je svaki prenosilac vremenski do?ekao svoga prethodnika i s njim se sreo i od njega hadis izravno ?uo. Neki u?enjaci i hadiski teoreti?ari su iz samog naziva Buharijeva Sahiha zaklju?ili da je on, pored spomenutih uvjeta, pri sastavljanju svog djela postavio još ?etiti uvjeta:
- da u djelo želi sabrati hadise koji se odnose na celokupnu islamsku tematiku,
- da u djelo želi sabrati isklju?ivo vjerodostojne hadise,
- da želi sabrati hadise sa spojenim senedom i
- da želo napisati sažetu zbirku verodostojnih hadisa.

I o broju hadisa koje sadrži Buharijev Sahih postoje razli?iti stavovi, ali je danas najpoznatija numeracija koju je uradio Muhamed Fuad Abdulbaki; prema toj numeraciji broj hadisa je 7563.

Ovo djelo koje se nalazi pred nama sadrži ne samo Buharijev Sahih, ve? je tako?er i za svaki hadis korišten i komentar.

Pri komentarisanju hadisa prevodioci su se služili "Fethul-Barijem" autora Ibn-Hadžera el-Askalanija i "Umdetul-Karijem" autora Imama Bedruddina el-Ajnija, pa su se zbog op?e prihva?enosti "Fethul-Barija" uglavnom svi koristili tim komentarom.Cijena: 390 KM sniženo na: 290 KMPodijeli na Facebook-u

Centrala du?ana: El-Iman Scandinavia Book, tel: +46/31 3607715 | Bosna: +387/62 721347 | Post Partneri: DHL German Hermes Paket Service BH Pošta