Pocetna  /  Shop  /  Knjige  /  Dove, Zikrovi, Dawa, Ahlak  /  Riznica Mudrosti Abdullaha bin el-Mubareka
(0)
YoutubeFacebookGoogleTwitter


Notice: Undefined index: HTTPS in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 121

Notice: Undefined variable: fblurl in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 134

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258

Notice: Undefined variable: fb_width in /home/islamskiducan/public_html/plugins/content/vm_sharethis.php on line 258
_
Ili posalji e-mailom:
Za slanje e-maila morate biti prijavljeni na sajt!
PDFPrintE-mail
Riznica kur'anskih mudrostiRiznica znanja

Riznica Mudrosti Abdullaha bin el-Mubareka
Pogledajte sliku u punoj velicini


Riznica Mudrosti Abdullaha bin el-Mubareka

Cijena po Jedinici (komad): €3.00

Posalji upit o artiklu

RIZNICA MUDROSTI ABDULLAHA BIN EL-MUBAREKA
Autor: Muhamed Jusi?, Tanki uvez, 77 str.


Pred vama se nalazi mala ali vrijedna knjiga koju sam priredio jo kao student o velikanu islamske duhovnosti, Abdullahu bin Mubareku, anegdotama iz njegovog ivota, mudrostima i prijevodu njegove hikemi poezije kao zasebnu knjigu. Drago mi je da ?e ova mala knjiga i na ovaj na?i do?i do naih ?italaca.

Ovdje donosim dio knjige u kojem govorim o biografiji Abdullaha Bin el-Mubareka:


Biografija Abdullaha bin el-Mubareka

Puno ime mu je Abdullah bin el-Mubarek el-Marvezi el-Huresani, oslobo?enik plemena El-Hanzala zvani Ebu Abdurrahman. Bio je jedan od naju?enijih posttabi'ina iz Horasana.
Pripisuje se plemenu El-Hanzala zbog toga to mu je otac bio rob jednog od trgovaca tog plemena iz grada Hemezana, koji ga je oslobodio. Za ovo pleme se vjeruje da je jedan od ogranaka plemena Et-Temimija.
Rodio se u gradu Mervu godine 118. po Hidri, mada postoje predaje koje govore da se rodio 119. h.god.
Za njegovog oca se sa sigurno?u zna da je porijeklom od Turaka, a majka od Havarizma. Ve?ina onih koji su pisali njegovu biografiju miljenja je da mu je majka bila Perzijanka, dok Ibn el-Devzij smatra da je bila Turkinja, od onih Turaka koji su se nastanili u regiji Havarizma.
O tome kako je Mubarek oenio Abdullahovu majku postoji jedna anegdota koja je zabiljeena u skoro svim njegovim biografijama.
Naime, Mubarek je radio kod svoga vlasnika u ba?i, pa mu je ovaj jednom prilikom rekao da mu donese jedan slatki nar. Ovaj mu je to i u?inio, ali je nar, kojeg je donio, bio kisel. Vlasnik ba?e ga je podsjetio da je traio sladak a ne kiseo nar. Mubarek se jo jednom vratio u ba?u, ali mu je i ovaj put donio kiseo, a ne sladak nar. Vlasnik ga je napokon upitao: Zar ti ne zna koji su slatki a koji kiseli narovi u ba?i?
Rekao je: Ne, ne znam!
Vlasnik je upitao: Kako to?
Nikada nisam probao niti jedan od tih narova da bih znao- odgovorio je Abdullahov otac.
Vlasnik je upitao: A zato nisi nikada probao?
Zato to mi ti nisi nikada dao dozvolu da to u?inim- odgovorio je on.
Ovaj Mubarekov postupak se jako dopao vlasniku ba?e te ga je, nakon to se jo nekoliko puta uvjerio u njegovu iskrenost i potenje, upitao o tome ta on misli za koga treba udati svoju k?erku koju su mnogi ve? prosili. Mubarek je odgovorio: Arapi su u dahilijetu, kada se ene, gledali na plemenitost roda, idovi gledaju na novac, kr?ani na ljepotu, a ovaj ummet (muslimani) gleda na vjeru.
Njegova otroumnost je jo vie zadivila njegovog poslodavca pa mu je ovaj dao ruku svoje k?erke.
Abdullah bin el-Mubarek je odrastao u tekim vremenima posebno za njegov rodni kraj Horasan. Vrijeme u kojem je on odrastao bio je period irenja abasijskog pokreta koji ?e nekoliko godina kasnije svrgnuti emevijsku dinastiju. Horasan ?e u tim godinama biti poprite mnogobrojnih bitki i unutranjih nemira.
U?io je kod Sulejmana et-Tejmija, Asima el-Ehvala, Humejda et-Tavila, Er-Rabi'a bin Enesa, El-Evz'aija, Hiama bin 'Urve, El-Derira i nekih drugih velikana svoga vremena.
Zufer ga spominje kao jednog od Ebu Hanifinih u?enika. Ovome u prilog govore i rije?i Es-Sujutija koji je zabiljeio da se od Ibn el-Mubareka prenose predaje o pravnim rjeenjima hanefijskog mezheba. Svi hanefijski u?enjaci koji su pisali o velikanima (tabekat el-hanefije) ovog mezheba spomenuli su Ibn el-Mubareka kao jednog od njih. Tako?er, El-Mizzi ga svrstava me?u Ebu Hanifine u?enike i one koji su od njega prenosili.
Pored Imama Ebu Hanife fikh je u?io i od Sufijana Es-Sevrija i Imama Malika.
O svome odnosu sa ovim velikanima islamske misli najbolje govori sam Ibn el-Mubarek kada kae: Da me Allah nije pomogao sa Ebu-Hanifom i Sufjanom es-Sevrijem, bio bih kao i ostali ljudi (u znanju)!


Cijena: 6 KMPodijeli na Facebook-u

Centrala du?ana: El-Iman Scandinavia Book, tel: +46/31 3607715 | Bosna: +387/62 721347 | Post Partneri: DHL German Hermes Paket Service BH Pota